Tjenester

Containerservice AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen transport, maskin og utleie til privat og næring.

 

  • Kran- og krokbiler
  • Lift- og komprimator biler
  • Utleie av container til alle formål
  • Åpne containere 2-36m3, lukkede containere 2-25m3
  • Transport av maskiner og utstyr.
  • Stykkgodstransport
  • Korn transport direkte fra produsent
  • Spesialfirma for industrirenovasjon
  • Dødsbo og opprydding

Vi tar hånd om alle typer avfall og leverer til godkjente bedrifter for videre avfallshåndtering. Containerservice har løsninger for fyrtårnsbedrifter som ønsker å følge forskriftene. Tenk miljø – lei en container!


Ta kontakt
for mer informasjon om priser og tjenester.