Kran | krok | lift komprimator

Containerutleie

Transport til landbruket

Renovasjon til IndustriEN

7188492_4_17_p

13 medarbeidere

40-ars-erfaring

40 års erfaring

fleksible-losninger

Fleksible løsninger

Sorte og fargede søppelsekker.

Fra 1.November ble det innført forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppel sekker på avfallsplassene.

Et slikt forbud er helt nødvendig for at de skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll og sikre at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer (Litiumbatterier) inn i avfallsstrømmene som skal gjenvinnes.

Bruk gjennomsiktige sekker eller kast avfallet løst i containeren.

Husk at farlig avfall skal sorteres ut og ikke kastes i containeren slik som ee avfall herunder alt som kan kobles til strøm. Spraybokser, dekk, maling, oljer, lakk, løsemidler og andre kjemikalier væsker og stoffer. Brann eller eksplosjonsfarlige materialer, og batterier.

Det påløper avviksgebyr fra mottakskontrollen på avfallsanlegget dersom farlig avfall eller bruk av sorte og fargede sekker brukes.

Ta kontakt dersom det er flere spørsmål vedrørende sortering av avfallet ved containerleie.